Nadcházející polední menu

PŘIPRAVUJEME…..

+ 10,- Kč krabičky

Seznam alergenů je k nahlédnutí u obsluhy. Všechny gramáže masa jsou v syrovém stavu.