Nadcházející polední menu

Připravujeme…….

+ 10,- Kč krabičky

Seznam alergenů je k nahlédnutí u obsluhy. Všechny gramáže masa jsou v syrovém stavu.

Nabízíme rozvoz poledního menu. Rozvoz probíhá od 11:00- 13:30 hod.